Farmacja

Jesteśmy dostawcą sprzętu komputerowego, urządzeń fiskalnych oraz sprzedajemy programy firmy Kamsoft S.A.
 
 
 • KS-AOW (KS-APTEKA Windows) – wersja stworzona dla systemu operacyjnego Windows, najpopularniejszego oprogramowania służącego do wspomagania bieżącej pracy aptek. Zapewnia ona komfortową obsługę klienta, wygodną realizację sprzedaży, prowadzenie i zarządzanie gospodarką magazynową czy też bezproblemowe generowanie zamówień.

 

 • KS-BLOZ, Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia – to aktualizowany na bieżąco wykaz leków i różnorodnych środków farmaceutycznych, które są dostępne na polskim rynku. Warto podkreślić, że dane wprowadzane do bazy pochodzą z decyzji z URPLWMiPB lub Ministerstwa Zdrowia oraz od zgłoszeń producentów. System gwarantuje w pełni automatyczną wymianę ważnych informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w służbie zdrowia.
 • KS-ZSA, Zarządzanie Siecią Aptek – system pozwalający na sprawne i efektywne zarządzanie rozproszoną siecią aptek. Umożliwia wspieranie pracy osób koordynujących działanie wszystkich aptek w ramach sieci. Użytkownicy systemu mogą w pełni kontrolować wszystkie procesy zachodzące w organizacji. W systemie gromadzone są odpowiednio przetworzone i udostępnione dane pochodzące ze wszystkich aptek, które zdecydowanie ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących ich działania.
 • KS-CRM ZPL, Zarządzanie Programami Lojalnościowymi – jest to nowoczesny system elektroniczny, którego celem jest przede wszystkim wspomaganie zarządzania programem lojalnościowym sieci punktów sprzedaży oraz w jednostkach samodzielnych. Profesjonalnie opracowane programy lojalnościowe, wspierane systemami informatycznymi, pozwalają na generowanie większych zysków przez apteki.
 • KS-BDO Bezpieczeństwo Danych Osobowych – rozwiązanie umożliwiające w sposób prosty i przystępny, przygotowanie i zarządzanie dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach aptek. System jest niezbędny w aptekach z uwagi na wymóg ustawowy zapewnienia ochrony informacji danych osobowych pacjentów.
 • KS-ASW (KS –APTEKA Szpitalna Windows) – to kompleksowy system wspomagania funkcjonowania każdej apteki przyszpitalnej, współpracujący z systemem operacyjnym Windows. Może on współdziałać z Systemem obsługi szpitala. KS-ASW podlega ciągłym modernizacjom i jest dostosowywany do zmieniających się w sposób dynamiczny przepisów prawa.
 • KS-EWD, Elektroniczna Wymiana Danych (APTEKI)- jest to system umożliwiający prowadzenie bezpośredniej komunikacji na linii apteka – hurtownia, z wykorzystaniem Internetu. Posiada on wiele unikatowych funkcji, wśród których warto wymienić interaktywne sprawdzanie, dostępności towaru w hurtowni, wraz z możliwością natychmiastowego złożenia zamówienia produktów i zamawiania towarów znajdujących się w promocji.
 • OSOZ, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia – system pozwalający na wprowadzenie nowoczesnych standardów i form obsługi klientów. W swoim działaniu wykorzystuje on sprawną komunikację on-line. Za jego pomocą w krótkim czasie można sprawdzić dostępność leków w aptece z wykorzystaniem sieci internetowej. Można w nim założyć wizytówkę internetową danej apteki w OSOZ, wprowadzić zdrowotne programy lojalnościowe albo wykorzystywać Karty Zdrowia Pacjenta w działalności farmaceutycznej apteki.
 • Systemy Administracyjne Dla Farmacji – w zakres tychże elektronicznych systemów wchodzą narzędzia pozwalające na sprawne i efektywne zarządzanie każdą apteką. Zapewniają one kompleksową obsługę pacjentów, jak i wsparcie pracy osób działu administracji apteki. Są one w pełni zintegrowane z produktami dedykowanymi dla farmacji.
 • Systemy Dla Hurtowni Farmaceutycznych – jest to pakiet w pełni zintegrowanych ze sobą systemów, który pozwala na kompleksową obsługę wszystkich firm trudniących się dystrybucją leków. Pozwalają one na sprzedaż leków przez Internet, za pośrednictwem współpracy B2B, na komunikację elektroniczną z partnerami, a także na wspieranie automatyki magazynowej hurtowni farmaceutycznych.
 • ABD, Apteczny Bank Danych – system zrzesza aptekarzy, którzy zobowiązują się całkowicie dobrowolnie do przesyłania danych gromadzonych za pomocą programu aptecznego KS-APTEKA (KS-AOD, KS-AOW) na temat wszystkich operacji, jakie zostały przeprowadzone za jego pomocą.